FDPFPTCOP

Brancheorganisaties

RADAN hecht veel waarde aan het delen van kennis. Daarom is RADAN actief lid van verschillende brancheorganisaties. 

FDP

De Federatie Metaalplaat (FDP) is een ketenorganisatie op het gebied van metaalplaat en buis. De FDP draagt zorg voor de ontwikkeling, bundeling, verspreiding en uitwisseling van kennis tussen bedrijven uit de metaalplaat keten, onderzoeksinstellingen en het onderwijs.

www.fdp.nl

FPT

De Federatie Productie Technologie heeft als missie het concurrentievermogen van de Nederlandse technologische industrie te versterken. Dat wordt gerealiseerd door het leveren van hoogwaardige industriële productiemiddelen en -diensten: Taking care of production.

www.fpt-online.nl

COP

De FPT Sectie Centrum voor Ontwerp- en Productie (COP) is een branchevereniging die de belangen behartigt van leveranciers van CAD/CAM en PDM-applicaties. De FPT Sectie Centrum voor Ontwerp- en Productie (COP) heeft tot doel het delen en uitdragen van kennis naar de markt die inzicht geeft in de toegevoegde waarde van CAD CAM software en consultancy.