CAD4CAM

Inlezen van alle gangbare 3D CAD-formaten

Met de Radbend CAD4CAM kan men de meest gebruikte 3D CAD-formaten inlezen en converteren tot 3D buigmodel. De neutrale CAD-formaten zoals STEP, SAT en IGES en ook de CAD-gebonden formaten van SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Creo Elements (Pro/Engineer), Catia V4, Catia V5, Unigraphics NX en Parasolids kunnen worden ingelezen. Alle buigfeatures met hun eigenschappen worden daarbij herkend.

2D import en upfold

Radbend beschikt over een 2D CAD-interface waarmee plaatuitslagen in DXF- en DWG-formaat kunnen worden ingelezen. Voor het herkennen van contouren, buiglijnen en buigzones wordt onderscheid gemaakt op basis van layer, kleur en lijntype. Ook aanwezige tekstuele buiginformatie kunnen herkend worden. Op basis van de 2D uitslag en de buiginformatie kan Radbend het product opvouwen tot een 3D buigmodel.

Uitslagen maken

Bij het maken van de plaatuitslag worden de verkortingswaardes gehaald uit de technologiedatabase. Hierbij wordt rekening gehouden met de geselecteerde gereedschappen, de buighoek en de ontstane buigradius. Voor het NC-programmeren van de laser- of ponsmachine kan bij het uitvouwen gekozen worden voor verschillende hoekoplossingen zodat de uitslag direct bruikbaar is in het CAM-systeem voor snijden of ponsen. De uitslag is direct als RADAN part beschikbaar in RadCAM of kan als DXF-bestand opgeslagen worden.

Radbend 3D CAD plug-in’s

Radbend geïntegreerd in uw 3D CAD-systeem

Naast de mogelijkheid van het importeren van verschillende 3D CAD-formaten beschikt Radbend over 3D CAD plug-in’s voor RADAN3D, SolidWorks en Inventor. De gebruiker beschikt in het 3D CAD-systeem over een extra functie waarmee het 3D plaatwerkmodel online doorgegeven wordt als buigmodel aan Radbend.

Radbend Profile Editor

Producten definiëren op basis van 2D doorsnede

De Radbend Profile Editor biedt krachtige functionaliteit om op basis van een 2D doorsnede het plaatwerkproduct te definiëren. Na het vastleggen van materiaal en gewenste gereedschappen geeft de gebruiker enkel de beenlengtes en hoeken in. Radbend voegt vanuit de technologiedatabase de juiste buigtechnologie toe. Ook speciale bewerkingen zoals vóór- en tegenknik kunnen in de Profile Editor ingegeven worden.